Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności Buy4Kids.PL

|obowiązująca od dn. 2016/02/14

1. Do niniejszej Polityki mają zastosowanie definicje zawarte w pkt. I Regulaminu.

2. Pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: buy4kids@buy4kids.pl.

3. Sprzedawca (Teresa Solecka prowadzącą działalność pod firmą "PRET-A-VISITER", adres siedziby: 30-698 Kraków, ul. Jar 7a) przetwarza i jest administratorem danych osobowych dotyczących Klientów.
Baza danych osobowych Sklepu Internetowego jest zarejestrowana w GIODO pod nr zgłoszenia 023964/2013, nr księgi: 138202.

4. Administrator może udostępniać dane osobowe Klientów podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnych przepisów prawa (np. organom ścigania). Ponadto dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych w niniejszej Polityce.

5. Dokonując rejestracji konta, korzystając ze Sklepu Internetowego (np. składając Zamówienie), kontaktując się ze Sklepem za pomocą formularzy na stronach internetowych, telefonu, czy poczty elektronicznej (w sprawach reklamacji, zwrotów lub zapytań o Towary, etc.) - Klient wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie i archiwizację przez Sprzedawcę danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz brak zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną oraz obsługę Klienta.

6. Zastrzegamy, iż udostępnienie przez Klienta danych osobowych poza przewidzianymi do tego celu formularzami jak Konto Klienta lub Koszyk, np. na Karcie Produktu w polu recenzji, oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

7. W przypadku Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych w formie e-mail związanych z działalnością Buy4Kids (newsletter) - dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane w celu przekazywania informacji tego rodzaju, np. o nowościach, promocjach i aktualnościach lub informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą (jedynie za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Sprzedawcy).
Z usługi newsletter można zrezygnować w dowolnym czasie korzystając z odnośnika zawartego w wiadomości e-mail typu newsletter lub wysyłając e-mail z informacją o rezygnacji na adres buy4kids@buy4kids.pl.

8. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (jak e-przelew, karta płatnicza lub kredytowa) za nabyte w Sklepie Towary są przekazywane, zależnie od wyboru systemu płatności dokonanego przez Klienta w trakcie realizacji Zamówienia:
a) PayU SA z siedzibą w Poznaniu,
60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4,00 mln zł,
posiadającej numery NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, lub
b) PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.
Dane są przekazywane ww. podmiotom w trakcie realizacji płatności, w zakresie niezbędnym do ich prawidłowej realizacji.
Sprzedawca gromadzi, przetwarza i archiwizuje te dane w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Zamówień, zwrotów, reklamacji, etc.

9. W celu prawidłowej dostawy przesyłki z Zamówieniem do Klienta, udostępniamy dane osobowe Zamawiającego podmiotom przewożącym i dostarczającym przesyłki do adresatów lub wybranych punktów odbioru. Podmioty te to Poczta Polska S.A., Inpost (Paczkomaty), firmy kurierskie (np. DPD Polska Sp. z o.o.), jak również serwisy internetowe pośredniczące w zamawianiu usług tych podmiotów (np. www.furgonetka.pl), jak również platformy integrujące wymianę danych między Sklepem a podmiotami przewożącymi i dostarczającymi przesyłki (np. Sheepla S.A.).
Dane są przekazywane w procesie dostawy przesyłki, w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji.

10. Analiza ruchu na stronach Sklepu prowadzona jest za pośrednictwem Google Analytics, serwisu udostępnianego przez Google Inc. (Google) z siedzibą w USA. Serwis przetwarza (m.in. w oparciu o mechanizm cookies) dane dotyczące oglądalności stron Sklepu, w tym adres IP użytkownika. Informacje te są przekazywane Google i przechowywane na serwerach tej spółki. Usługa Google Analitics pozwala m.in. na tworzenie raportów dotyczących aktywności użytkowników na stronach Sklepu, co umożliwia Sprzedawcy lepsze dostosowanie swojej oferty do preferencji Klientów.

11. Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, odczytywanych przy każdym następnym przeglądaniu stron Sklepu (tzw. pliki cookies).
Sklep może stosować pliki cookies służące:
a) działaniu Sklepu (logowaniu do konta użytkownika, nawigacji, dokonywaniu zakupów, etc.);
b) transakcjom dokonywanym w Sklepie,
c) zbieraniu informacji statystycznych na temat aktywności użytkowników,
d) zapamiętaniu ustawień i preferencji,
e) wyświetlaniu spersonalizowanej reklamy,
f) integracji z Sklepem serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+).

12. Wszystkie nowoczesne przeglądarki internetowe pozwalają na włączenie (domyślnie zazwyczaj jest on włączony) mechanizmu cookies, bądź jego wyłączenie - co należy zrobić w razie braku zgody Klienta na używanie przez Sklep plików tego rodzaju.
Szczegółowe informacje odnośnie możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Włączenie blokady plików cookies zasadniczo nie powinno uniemożliwić korzystania ze Sklepu, może jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części jego funkcjonalności.

13. Przeglądanie stron Sklepu za pomocą przeglądarki internetowej, której ustawienia nie blokują zapisu plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza akceptację przez Klienta zapisu plików cookie Sklepu na tym urządzeniu.

14. Łączenie się z formularzami służącymi do wprowadzania danych osobowych (Koszyk oraz formularz rejestracyjny) odbywa się z użyciem protokołu SSL z szyfrowaniem do 128/256 bit (certyfikat HomeSSL Wildcard, dystrybuowany przez home.pl S.A.).
Dzięki wykorzystaniu tej technologii dane osobowe Klientów są szyfrowane i nawet w razie przechwycenia transmisji przez osoby niepowołane, ich odczytanie jest bardzo mało prawdopodobne.

15. Klienci zachowują prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Sklepu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe Klienta mogą być poprawiane po zalogowaniu się do Konta Klienta (zakładka „Moje konto”) lub poprzez kontakt z obsługą Sklepu. W celu ich usunięcia prosimy o wysłanie stosownego wniosku na adres e-mail: buy4kids@buy4kids.pl, z adresu e-mail aktualnie zarejestrowanego w Sklepie lub skierowanie stosownego pisma na adres siedziby Sklepu.